Allah’a Yüzümüz Tutmasa Bile, Allah’a Sığınmaktan Başka Çaremiz Yok!