Şeytanın, “Yapıp Ettiklerimizi” Süslü Göstermesi Hakkında