Cehennemden Cennete Geçiş Var mı? Eninde Sonunda Herkes Cennetlik mi Olacak? Cennet Cehennem Sonsuz mu?

 

Kuran, cehennemden cennete geçişten veya eninde sonunda herkesin cezasını çekip cennetlik olacağından söz etmez. Unutmamalıdır ki, cehenneme gidenler “kötü” oldukları için gidiyorlar. Hapis cezası biten ve dışarı çıkan bir tecavüzcünün, sırf ceza süresi bitti diye iyi birine dönüşmeyeceği gibi, hiçbirimiz cehennemliklerin azap gördükleri için iyi insanlar olacaklarını ve cennetle ödüllendirileceklerini söyleyemeyiz.

Kuran’da, onlarca ayette azabın da ödülün de sürekli olduğu geçer:

Suçlular, cehennem azabında ebedi kalıcıdırlar.

Zühruf Suresi, 74

Kalbinde zerre kadar iman bulunan kişi cehennemden kurtulur iddiasının da hiçbir dini dayanağı yoktur. Böyle Kuran’da olmayan ifadeler tamamen uydurma hadis kaynaklı, Kuran’a dayandırılamayan iddialardır.

Hadi girin cehennem kapılarından; sürekli kalacaksınız orada. Gerçekten kötü yermiş kibre sapanların barınağı. Nahl Suresi, 29

Kuran’a göre cehennem bir arkadaşa bakıp çıkabileceğiniz bir yer gibi görünmüyor. Kuran’da, ‘Cezası bitenler cehennemden çıkarılıp cennete koyulurlar’, ‘Cehennemden cennete geçiş’, ‘Eninde sonunda herkesin cennetlik olması’ gibi ifadeler yoktur. Aksine, geçici bir süre cehennemde kalacağını düşünenlere “Allah katından bir söz mü aldınız?” diye sorar ve ebedi kalışlardan söz eder:

“Sayılı günlerden başka bize ateş dokunmaz,” dediler. De ki: “Allah katından bir söz mü aldınız? Eğer öyleyse Allah sözünden dönmez. Yoksa Allah’a karşı bilmediğiniz şeyi mi söylüyorsunuz?”

İş onların sandığı gibi değil. Kötülük ve çirkinlik kazanan, suçu kendisini kuşatmış olan kişiler, ateşin dostudurlar. Sürekli kalacaklardır orada.

İman edip güzel işler yapanlar ise Cennet ehlidir; onlar da orada sürekli kalırlar. Bakara Suresi, 80-82

Orada sürekli kalıcıdırlar; ne azap hafifletilecektir onlardan ne de yüzlerine bakılacaktır onların.

Ali İmran Suresi, 88

Kuran’da “gökler ve yer durdukça” cennettekilerin cennette, cehennemdekilerin ise cehennemde kalacağı belirtilir fakat “Rabbinin dilemesi hariç” diye de eklenir:

Mutsuz olanlar ateştedir. Onlar orada çok zor bir şekilde soluk soluğa nefes alıp verirler.

Rabbinin dilemesi hariç, gökler ve yer durdukça onlar orada hep kalacaklardır. Rabbin dilediği şeyi yapandır.

Mutluluğa erdirilenlere gelince, onlar cennettedirler. Rabbinin dilemesi hariç gökler ve yer durdukça onlar hep orada kalacaklardır. Kesintisiz bir lütuf olarak…

Hud Suresi, 106-108

Bu ayetlerde “Rabbinin dilemesi hariç” ifadeleri geçiyor. Bu ifadeden, her şeyin, her zamanki gibi ahirette de Rabbimizin elinde, O’nun dilediğine göre olduğunu anlıyoruz. Bundan daha fazlasını söylemek bize düşmez.

…Buyurur ki: “Barınağınız ateştir. Dilediğim zamanlar hariç orada süreklisiniz.” Şüphesiz Rabbin hüküm ve hikmet sahibi olandır, bilendir. En’am Suresi, 128

Bu konuyla ilgili Kuran’da bir de “yapmış olduklarınız kadar cezalandırılırsınız” ifadesi geçer. Bazıları bu ifadeyi cezasını çekenin cehennemi terk etmesi gerektiği ile bağdaştırabilir fakat bu işin aslını Rabbimiz bilir. Yapıp ettiklerimizle cezalandırılıyorsak, kimse yapıp ettiklerimizle sonsuz bir cezayı hak etmediğimizi söyleyemez.

İyilik getirene ondan daha hayırlısı var. Kötülük getirenlere gelince, kötülükleri yapanlar ancak yaptıklarının cezasını görürler. Kasas Suresi, 84 (Benzeri ayetler: Neml Suresi, 90, En’am Suresi, 160, Yunus Suresi, 27)

Konuyla ilgili Kuran özetle şunu söylüyor:

1- Kuran’da, cennet ve cehennemin sürekli olduğundan söz eden ayetler vardır.

2- “Allah’ın dilemesi hariç” ifadesinden anlıyoruz ki, Allah bizi istese cennet ve cehennemden çıkartabilecek güce sahiptir. Bu ifadenin hikmetlerini en iyi Rabbimiz bilir. Allah kimseye haksız yere ceza vermez.

3- Cennet ve cehennem hakkında çok ayet olmasına rağmen cehennemden cennete geçiş diye bir konu Kuran’da anlatılmaz.

4- “Kim iyilik getirirse, kendisine getirdiğinin on katı vardır. Kim kötülük getirirse, ancak dengiyle cezalandırılır ve kendilerine haksızlık edilmez. En’am Suresi, 160” ve benzeri ayetler, cezası bitenin cennete geçeceğinin kanıtı değildir. Pek ala cezamız, yani hak ettiğimizin karşılığı, sonsuz azap da olabilir, zaten daha çok buna atıf vardır.

Onların Rableri katında ödülü, içinden ırmaklar akan, içinde sürekli kalacakları Adn cennetleridir. Allah onlardan razı olmuş, onlar da O’ndan razı olmuşlardır. İşte bu, içi ürpererek Rabbine saygı duyan kişi içindir.  Beyyine Suresi, 8

Tartıları hafif gelenler ise kendilerini kayba uğratanlar, sürekli cehennemde kalanlar olacaklardır. Müminun Suresi, 103

Yani, “Cezamı cehennemde çekip bitiririm, sonra da cennete girer, paşa paşa keyfime bakarım” düşüncesinden kurtulmamız gerekiyor. Çünkü böyle bir şey Kuran’da geçmiyor. Allah, bu konuda bir söz vermiyor. Aksine, geçici bir süre cehennemde kalacağını düşünenlere, “Allah katından bir söz mü aldınız? Bakara Suresi, 80 diye soruyor.

Bir de, “Allah’tan ümit kesilmez, o halde Allah bizi cehennemden de kurtarabilir,” düşüncesinde olanlar var. Oysa Kuran’a bakarsak görürüz ki, cehennemi boylamış biri için artık ümit yoktur. Sen, Allah’tan ümit kesmeyecek kadar takvalı, bu kadar Allah’a güvenen, sakınan biriysen cehennemde ne işin var ki zaten? Allah, iman edip sakınanları kurtaracağını söylüyor. Siz önce Allah’ı umursamayıp cehennemi hak edin, sonra da orada Allah beni kurtarsın diye duaya koyulun! Allah, cehennemde bile benden ümit kesmeyin demiyor, tam aksini söylüyor, “Sizi unutuyoruz, sabretseniz de sabretmeseniz de bir,” diyor!

“Allah bize kılavuzluk etseydi elbette biz de size kılavuzluk ederdik. Şimdi inleyip feryat etsek de sabretsek de bir. Sığınacak hiçbir yerimiz yok.” İbrahim Suresi, 21

“Dalın ona! Artık ister sabredin ister sabretmeyin. Sizin için hepsi birdir. Siz ancak yapıp ettiğiniz şeylerin karşılığıyla yüz yüze geleceksiniz.”

Tur Suresi, 16

Şöyle denilir: “Unutuyoruz sizi bugün! Tıpkı sizin, bugününüze kavuşmayı unuttuğunuz gibi. İşte böyle! Sığınağınız ateştir; hiçbir yardımcınız da olmayacaktır.” Casiye Suresi, 34

Ahretteki hayatın sonsuz olduğu, ilk ölümden başka ölümün olmadığı başka ayetlerde de hem cennetlikler hem de cehennemlikler için geçer:

Orada ilk ölümden başka bir ölüm tatmazlar. Allah, onları cehennem azabından korumuştur. Dühan Suresi, 56

İnkar edenlere de cehennem ateşi var. Ne haklarında hüküm verilir ki ölsünler ne de azapları hafifletilir. İşte böyle cezalandırırız tüm nankörleri biz. Fatır Suresi, 36

Müminler, son pişmanlığın fayda vermeyeceğini bilirler. Allah’tan ümit kesmemeyi henüz hayattayken yaparlar, O’na layık bir kul olmaya çalışırlar. Herhangi bir sıkıntıda Allah’tan ümit kesmezler ve günahlarının bağışlanması hususunda da ümitlerini yitirmezler.

Konumuzla ilgili, “Sonsuz azap adaletsizlik mi?” yazısını da okuyabilirsiniz:

http://allahateslim.com/2015/04/15/sonsuz-azap-adaletsizlik-mi/